Oferta

Nasza Kancelaria prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie, obejmującą w szczególności bieżącą obsługę prawną, zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych ( np. windykacja należności, odszkodowań, sprawy rodzinne) oraz realizację pojedynczych zleceń ( np. sporządzenie opinii prawnej, umowy, pozwu, odwołania, uzyskanie wypisu z KRS lub księgi wieczystej).

Obsługa prawna przybiera, w szczególności, formę:

1. stałej, kompleksowej obsługi prawnej Klientów.

  • stała opieka Kancelarii nad Klientem w pełnym zakresie, obejmująca  zastępstwo w toku postępowań sądowych, pełna dyspozycyjność prawników, konsultacje w siedzibie Klienta, możliwość otrzymania niezwłocznej konsultacji prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość ;

2. reprezentacji Klientów w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych.

  • wszelkie czynności podejmowane w interesie Klienta, mające na celu zabezpieczenie jego interesów w toku wskazanych postępowań

3. pojedynczych zleceń

  • w szczególności, realizacja pojedynczych zleceń takich jak np. windykacja wierzytelności Klienta, reprezentacja w toku rozprawy sądowej, rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzenie opinii prawnej,

4. pomocy prawnej na odległość ( e-usługi )

  • obejmuje pomoc prawną w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem w szczególności sporządzenie wezwania do zapłaty, prostego pozwu lub wydanie opinii prawnej;